Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Τα εγκεφαλικά επεισόδια διακρίνονται σε αιμορραγικά και εμφρακτικά. Σε πολλές περιπτώσεις η ελλιπής αιμάτωση περιοχής του εγκεφάλου καταλείπει διάφορα συμπτώματα κινητικά, λόγου, μνήμης και ισορροπίας. Η παράλυση συγκεκριμένων εγκεφαλικών νευρικών συζυγιών προκαλεί αδυναμία μάσησης με κίνδυνο εισρόφησης κι ως εκ τούτου δυσκολία στην σίτιση αυτών των ασθενών.
Στο γραφείο μας αλλά και κατ' οίκον, υποστηρίζουμε τις εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενούς σας προκειμένου να υποστηρίξουμε την σίτισή του με τον επαρκέστερο τρόπο. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις δυνατότητες τόσο του ίδιου του ασθενούς όσο και της οικογένειας ή του συνοδού για την καλύτερη κι ασφαλέστερη θρεπτική οδό και σύνθεση διαιτολογίου ή χορήγηση ειδικών διατροφικών σκευασμάτων.