Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατάπτωση

Η κατάπτωση πολλές φορές επηρεάζεται αλλά οπωσδήποτε επηρεάζει την διατροφή των υπερηλίκων και επιβαρύνει την πορεία άλλων νοσημάτων που πιθανόν συνυπάρχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάλληλη κι εξατομικευμένη σίτιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εν γένει πορεία του ασθενούς.