Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανάκληση 24ώρου

Η άποψή μας είναι ότι οι διατροφικές συνήθειες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εν γένει εικόνα της υγείας μας ως εκ τούτου αξιολογούνται πολύ σοβαρά.
Γι΄αυτό ζητάμε από τον πελάτη μας να μας περιγράψει πως τρώει, σε μια τυπική του ημέρα, προκειμένου να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την καθημερινότητα με τις υποχρεώσεις του, στον σχεδιασμό της διατροφής που θα ακολουθήσει.

 

Η αποτελεσματικότητα του γραφείου μας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό στον σεβασμό του προγράμματος που ακολουθεί κάθε άνθρωπος και στις συνήθειες δεκαετιών που έχει αποκτήσει και δεν είναι πάντα απαραίτητο να αλλάξουν. Σε κάθε περίπτωση συναποφασίζεται με τον πελάτη/ασθενή και δεν επιβάλλεται σ΄αυτόν ένα πρόγραμμα διατροφής ξένο προς την ζωή του.

Εμείς πιστεύουμε ότι η διατροφή προσαρμόζεται στον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος σ΄αυτήν.