Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιατρικό Ιστορικό

Ο Κλινικός Διαιτολόγος συγκεντρώνει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την υγεία του ασθενούς του, την φαρμακευτική του αγωγή, τυχόν χειρουργικές επεμβάσεις που στις οποίες έχει υποβληθεί και περιγράφει την παρούσα κλινική εικόνα. Δεδομένα του νοσολογικού ιστορικού του ιδίου και της οικογενείας του είναι απαραίτητα προκειμένου να αποσαφηνίζεται τυχόν ύπαρξη κληρονομικής νόσου.


Το σύνολο των δεδομένων είναι απόρρητα και φυλάσσονται στην καρτέλα του πελάτη/ασθενούς.
Τα στοιχεία που λαμβάνονται με το Ιατρικό ιστορικό είναι καθοριστικά για τον καθορισμό της διαιτητικής παρέμβασης καθώς και οι προτεραιότητες που τίθενται στην αντιμετώπιση πολλαπλών προβλημάτων υγείας ή απλώς αισθητικής παρέμβασης.
Επίσης οι πληροφορίες του ιατρικού ιστορικού, είναι κρίσιμες σε νοσηλευόμενους ή κατ΄οίκον ασθενείς, όπου η διατροφή μπορεί να είναι μέσω καθετήρα εντερικής ή παρεντερικής σίτισης.