Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βελτίωση απόδοσης - Αύξηση αντοχής

Σε συνδυασμό με την άσκηση που ακολουθείτε καταρτίζουμε ειδικό πρόγραμμα διατροφής που να μεγιστοποιεί τις δυνατότητες σας ανάλογα με την ηλικία και το φύλο σας. 

Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά από τις πρώτες προπονήσεις δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα στον ασκούμενο/αθλητή. Αποφεύγουμε έτσι καταπονήσεις και κακώσεις που σας στερούν επιδόσεις ή χρόνο από την άσκηση και την υγεία σας γενικότερα.

 

Η βελτίωση της θρέψης του ασκούμενου αναβαθμίζει και το έργο του προπονητή-γυμναστή που σε κάθε άλλη περίπτωση δεν αναδεικνύεται η προσπάθειά του, λόγω έλλειψης επιδόσεων ή τραυματισμών.